Logo
Top

Oferta

Wykonujemy tłumaczenia pisemne uwierzytelnione i zwykłe:

  • dokumenty samochodowe
  • umowy, akty stanu cywilnego, świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, itp.
  • akty notarialne, pełnomocnictwa, statuty, umowy spółek, itp.
  • bieżąca korespondencja: listy, pisma urzędowe, faksy, maile, rozmowy telefoniczne

Ceny: od 25 zł netto za stronę rozliczeniową;

Terminy: standardowo 48h do 5 stron rozliczeniowych z możliwością skrócenia terminu

Strona rozliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego: 1125 znaków ze spacjami
Strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego: 1800 znaków ze spacjami